O Dabala Media

Czy coś jest możliwe, gdy wydaje się niemożliwe? Jeden głos równy największym mediom. Tak, jeśli odbiorcy mediów na całym świecie tego zechcą. We własnym interesie.

Dabalamedia.com to pierwsza na świecie całkowicie niezależna, autorska i profesjonalna platforma audytująca jakość mediów i komunikowania, abyś nie był skazany na dziennikarski i społecznościowy monopol, na informacje, newslettery, opinie i interesy wyłącznie mediów. Dowiesz się, jakiej wartości produkt medialny do Ciebie dociera, na co wydajesz pieniądze. Nauczysz się go lepiej rozumieć i wykorzystywać. Będziesz go wyczuwał, a nie tylko znał. Dabalamedia.com służy mądremu dziennikarstwu i polityce – pomaga podnosić ich jakość. Przeciwstawia się wszelkiemu hejtowi i zawodowej pysze.

Świat ma profesjonalne media z jednej strony oraz portale społecznościowe z drugiej, ale kompletnie nie ma pojęcia i wpływu na to, co one wtłaczają ludziom do głów i co są warte. Dabalamedia.com chce być trzecią siłą – niezależną i profesjonalną, głosem tych, którzy nie znają się na mediach, ale są na nie skazani, chce być w interesie konsumentów mediów zarówno formą obrony, oceny, jak i edukacji. Dabalamedia.com to wybór niezależności i zdystansowanego, bezstronnego spojrzenia również na tak potężne media jak CNN, BBC, The New York Times, Die Welt, Le Monde, The Guardian, Corriere della Sera, El Pais, Yomiuri Shimbun, The Times of India, Izwiestja, China Daily, czy portale społecznościowe jak Facebook, Instagram bądź Twitter.

Klucz do myślenia i komunikowania medialnego według Dabalamedia.com brzmi:
MEDIA, CZYLI GŁUPIEGO WIDAĆ.

Platforma Dabalamedia.com nie reprezentuje żadnych interesów i poglądów politycznych, ideowych, religijnych, branżowych, osobistych czy innych. Jej celem jest wyłącznie globalna optymalizacja myślenia, w tym myślenia medialnego jako głównego nośnika myśli, w interesie indywidualnym, społecznym i politycznym. Czynić dobro i nie krzywdzić są jedynymi wyznacznikami tak rozumianego myślenia. Każda diagnoza stymuluje myślenie medialne wszelkimi dostępnymi metodami i środkami językowymi. Edukowanie w myśleniu medialnym i o mediach nie może mieć żadnych granic. Media ich nie mają i nigdy mieć nie będą, niezależnie od rozmaitych prób, aby to zmieniać w czyimś interesie. Zatem rozumienie mediów wymaga całkowitej twórczej wolności języka. Każda prowokacja, każda ironia czy wizualizacja, porównanie czy metafora, skrót myślowy czy chwyt retoryczny, otwierają percepcji medialnej nowe drzwi. Dabalamedia.com nigdy nie zamierza nikogo obrażać. Wszelkie użyte w diagnozach środki wynikają wyłącznie z inspiracji medialnych i służą optymalizacji myślenia, informacji i edukacji, a w konsekwencji bezpieczeństwu instytucji i ludzi w korzystaniu z mediów.

Co tu znajdziesz i dlaczego jest to dla Ciebie ważne lub niezbędne?

Dabalamedia.com to unikatowe diagnozy wybranych przekazów medialnych na świecie, ocena mediów w praktyce. Znajdziesz tu myślenie, logikę i rozsądek, skorzystasz z wieloletniego doświadczenia, z wieloaspektowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, kompetencji i umiejętności. Dabalamedia.com uczy myślenia o mediach i w mediach, uczy instynktu medialnego, bezpiecznego komunikowania, odsłania mechanizmy oddziaływania mediów, ilustruje najważniejsze tendencje w przekazach dziennikarskich na świecie. Stymuluje szybkie myślenie, broni przed fake newsami, indoktrynacją i manipulacją, naiwnością i łatwowiernością, buduje inteligencję i interpersonalną świadomość konsumentów mediów, pomaga komunikować się i trafnie oceniać sytuacje medialne.

Do kogo jest adresowana?

Dabalamedia.com jest adresowana przede wszystkim do profesjonalistów na całym świecie, do wszystkich osób komunikujących się medialnie, do instytucji uzależnionych od informacji, m.in. do ambasad, przedstawicielstw rządowych, organizacji międzynarodowych i społecznych, fundacji, think tanków, biznesmenów, prawników, właścicieli mediów, redaktorów naczelnych, dziennikarzy, twórców i uczestników portali społecznościowych, polityków i celebrytów, aktorów, sportowców, poważnych blogerów, nauczycieli i urzędników, do kurii biskupich i firm medycznych, władz uczelni, środowisk akademickich, ale także do każdego człowieka, który chce zrozumieć istotę przekazu medialnego, nie chce być oszukiwany, indoktrynowany, manipulowany i szuka prawdy, nie chce odczuwać dyskomfortu nieufności i niepewności.

Jakie są cechy audytu jakości mediów i korzyści?

Każda diagnoza jest skondensowana, krótka i napisana komunikatywnym językiem. Jest profesjonalną i aktualną oceną zarówno poziomu dziennikarstwa, mediów, komunikowania, jak i przedstawianych sytuacji, sposobu myślenia. Różni ją od dziennikarstwa i portali społecznościowych prawie wszystko – przede wszystkim w tym samym momencie czytelnik odczuwa i konceptualizuje myślenie medialne, uczy się profesjonalnej i nietypowej percepcji, samokwestionowania. Doświadcza najważniejszych i rzadkich w mediach i medioznawstwie stymulacji wrażliwości, intuicji, rozsądku, logiki, dystansu, humoru, wyobraźni i w efekcie satysfakcji zrozumienia. W konsekwencji optymalizuje on swoje myślenie w ogóle. Diagnozy są swoistą konfrontacją inteligencji czytelnika z przekazami medialnymi. Są bezkompromisowe, prowokujące i zdecydowane, nazywają zjawiska wprost, piętnują globalnie głupotę w mediach i mediów.

Dlaczego taki sposób audytowania jakości mediów jest współcześnie niezbędny?

Przede wszystkim wypełnia olbrzymią lukę między bogatymi mediami profesjonalnymi a masowymi portalami społecznościowymi. Odpowiada w interesie wszystkich – w sposób całkowicie inny niż tylko naukowy czy dziennikarski – na pytanie: jaka jest wartość komunikatów medialnych? Nie ma tu standardowego podejścia dziennikarskiego ani amatorskiego. W Dabalamedia.com percepcja świata i mediów, wiedza, kompetencje i umiejętności, sam przekaz, są całkowicie inne. Diagnozy są niezależne, pozbawione jakiejkolwiek rywalizacji i bezstronne, proponują coś odmiennego: know-how podnoszenia jakości komunikowania, życzliwą i kompetentną krytykę błędów w myśleniu o mediach i w mediach, a nawet, gdy zachodzi potrzeba, na swój sposób uświadamiają niektórym twórcom i uczestnikom mediów groteskowość ich pychy czy poczucia wyjątkowości. Niezbędność audytowania jakości mediów – powstanie trzeciej platformy obok dziennikarskiej i społecznościowej – wiąże się z odpowiedzialnym myśleniem o uniwersalnych wartościach, bezpieczeństwie ludzkości i planety, tolerancji, decyzjach i wyborach ważnych wszędzie na świecie.

Jakie są warunki funkcjonowania Dabalamedia.com?

Funkcjonowanie tej strony zależy wyłącznie od zainteresowania instytucji rządowych, społecznych, medialnych, biznesowych, akademickich, kościelnych czy artystycznych w poszczególnych krajach na świecie, jak też od samych obywateli. Reakcja na możliwość korzystania z Dabalamedia.com to także bardzo konkretny test dla wszystkich odbiorców mediów. Na ile są oni świadomi konieczności istnienia niezależnego audytu jakości mediów. Ponadto dowiedzą się, subskrybując lub nie decydując się na subskrypcję, czy są zindoktrynowani (zniewoleni?) przez tradycyjny mechanizm czerpania informacji o mediach z samych mediów lub zamówionych badań. Jeśli platforma Dabalamedia.com zostanie uznana za niezbędną, ma szansę stać się w przestrzeni medialnej siłą trzecią i całkowicie niezależną – opiniotwórczą, międzynarodową, równoważną wielkim medialnym koncernom i portalom. W interesie wszystkich odbiorców mediów, władz i obywateli.

Kontakt

Dabalamedia.com nie polemizuje ani nie odpowiada na pytania. Proponuje określoną wartość, styl i sposób myślenia. Każdy może tę platformę zaakceptować lub odrzucić, kupując lub nie kupując subskrypcji.
W przypadku problemów z subskrypcją kontakt emailem przez formularz do koordynatora platformy: Kto, skąd, w jakiej sprawie?

Co kupujesz, za ile i jak?

Płacisz za wyjątkowe treści i jakość, za wysiłek i doświadczenie, wiedzę, kompetencje i umiejętności audytora. Kupujesz sposób myślenia, rozumienia mediów i komunikowania, a nie przekaz dziennikarski lub społeczny, zwykły newsletter.
Możesz uzyskać dostęp do nowych diagnoz i do naszego archiwum za tylko 12 euro przez 3 miesiące lub w prenumeracie rocznej z 20% rabatem. Zaakceptowanie i wykupienie subskrypcji oznacza, że nabywca (subskrybent) akceptuje wszystkie informacje, warunki i styl audytu podane na stronie Dabalamedia.com. Subskrypcja jest wykupowana bezzwrotnie niezależnie od okoliczności, np. choroby lub śmierci autora strony.
Po opłaceniu subskrypcji faktura jest wysyłana automatycznie. Odnowienie subskrypcji na kolejne 3 miesiące lub rok odbywa się automatycznie, jeśli jej wcześniej nie wypowiesz mailowo.

Diagnozy medialne dla subskrybentów

Częstotliwość: raz w tygodniu.
Długość: Około 2 tysięcy znaków ze spacjami.
Dzień publikacji: poniedziałek.