Media ćwiczą rozum: vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy

W siedemnastu esejach autor diagnozuje najważniejsze zjawiska współczesnego świata: klimat, media, politykę, sztukę i filozofię. W ramach skrajnie trudnego podejścia aksjologicznego każda diagnoza koncentruje się na kategorii w nauce niezwykle rzadko eksponowanej: rozsądku. Przedmiotem praktycznej konfrontacji czytelnika z myśleniem rozsądnym i myśleniem w ogóle są takie problemy, jak: głupota, demokracja, dziennikarstwo, propaganda, alfabet wyborcy, deformacje liberalizmu i konserwatyzmu, sztuka ekstremalnego pisania i szczęście. Wyjątkowe jest w tej książce podejście do komunikowania – w możliwie najprostszym eseistycznym stylu autor przybliża najbardziej skomplikowane problemy rozumowania także naukowego. Książka ta, jak znajdujemy w tytule, może być vadmecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy, uczyć całkowicie nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Pragmatyzm każdej diagnozy, osadzenie w realiach i możliwość praktycznego wykorzystywania wniosków, wzmacnia także jej profetyczny charakter – zdolność przewidywania możliwego rozwoju przyszłości człowieka i świata.

(…) wszystko jest zrozumiałe, jasne, opowiedziane barwnym, niekiedy nawet dosadnym językiem. Dzieje się to jednak bez straty dla wagi merytorycznej, czy erudycyjności tych tekstów.
Bogusław Chrabota, Naczelny Redaktor „Rzeczpospolitej”

(…) zbiór esejów stanowiących swoisty autorski manifest obywatelskiego myślenia, pochwały rozumu, wiedzy oraz umiejętności opisywania świata w duchu wolności, idei demokratycznych i głębokich interpretacji.
Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan Szkoły Filmowej K. Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski

(…) zbawienna, lecz i gorzka zarazem, pochwała rozsądku. (…) I tym samym daje nam nie tyle pokrzepiające serca recepty na zło, ile instrumenty oporu i niezbędnej czujności umysłów.
Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, filozof, Polska Akademia Nauk

 (…) w dobie fake newsów, post-prawdy, nachalnej propagandy (zwanej coraz częściej dla niepoznaki„marketingiem idei”) eseje [Jacka Dąbały] są koniecznym punktem odniesienia do odkodowania dzisiejszej mechaniki medialnej oraz języka debaty publicznej.
Piotr Pokrzywa, Dyrektor Zarządzający Ośrodka Badań nad Przyszłością, Collegium Civitas

 Autor jest obserwatorem niezwykłym (…). Dzięki temu często widzi zjawiska, których my, dziennikarze, już nie zauważamy lub nie przywiązujemy do nich wystarczającej wagi.
Bartosz Węglarczyk, Redaktor Naczelny portalu Onet.pl

Jacek Dąbała, Media ćwiczą rozum: vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022

 

Medialne fenomeny i paradoksy

(…) Profesor Jacek Dąbała prowadzi nas w kierunku świata zdroworozsądkowego (…).
Filip Bajon (profesor, reżyser i scenarzysta, PWSFTviT)

(…) Lektura tej książki przypomina zwiedzanie planety Ziemia ponaddźwiękowym myśliwcem (…).
Łukasz Barczyk (reżyser i scenarzysta, PWSFTviT)

Do poznania świata przez media (…) potrzeba nowego języka. Jacek Dąbała taki proponuje (…).
Robert Cieślak (profesor, medioznawca, UW)

(…) bezlitośnie obnaża słabości medialnych kanonów (…).
Maciej Czajkowski (dziennikarz współpracujący z BBC News i „Gazetą Wyborczą”)

(…) autor (…) nie ogranicza się do opisu rzeczywistości, ale też uczy odporności na manipulację. I jeszcze ta forma! Błyskotliwa, krótka (…).
Katarzyna Kolenda-Zaleska (dziennikarka w Fakty TVN)

(…) siła dosadnej komunikacji (…) w słusznej sprawie – aby piętnować narastający populizm, hipokryzję i kołtuństwo.
Michał Kozicki (prezes HBO Polska w latach 2015-2018)

(…) nowe, oryginalne, niebanalne odpowiedzi. To właśnie jest wielką zasługą profesora Jacka Dąbały (…).
Paweł Lisicki (redaktor naczelny „Do Rzeczy”)

(…) obnaża surrealizm, a nawet zwykłą głupotę wielkich kwantyfikacji, prawd niesłusznie utrwalonych czy też pseudoautorytetów.
Tomasz Mielczarek (profesor, medioznwca, UJK)

(…) antidotum na głupotę, traktuję ją jako przewodnik dla uwiedzionych (ukąszonych, zaczadzonych) oraz zdezorientowanych.
Ks. Alfred Wierzbicki (profesor, filozof, KUL)

Prof. Jacek Dąbała napisał znakomitą książkę. (…).
Kazimierz Wolny-Zmorzyński (profesor zw., medioznawca, UŚ)

(…) powinni odsunąć od siebie ostre przedmioty.
Lech Zdybel (profesor, filozof, UMCS)

Jacek Dąbała, Medialne fenomeny i paradoksy, Universitas, Kraków 2020

 

Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość

Profesor Jacek Dąbała ma absolutnie unikatową umiejętność pisania w sposób mądry i ciekawy. (…) Ta książka jest bezcenna dla tych, którzy mediami zajmują się naukowo i dla tych, dla których praca w nich jest codziennością
Piotr Kraśko (dziennikarz, TVP)

Gorąco polecam dziennikarzom i wszystkim, którzy chcą być świadomymi odbiorcami mediów
Jarosław Gugała (dziennikarz, Telewizja Polsat)

(…) autor, znawca nie tylko teoretycznej strony procesu komunikowania, ale także telewizyjny praktyk, (…) wskazuje drogę do stałego podwyższania jakości tekstów, audycji i programów”.
Janusz Adamowski (profesro, UW)

(…) jasny i przystępny wywód w skomplikowanym temacie wzbogaca naszą analizę mediów i winien stanowić lekturę dla studentów i dziennikarzy, jak i badaczy oraz szerszego kręgu czytelników zainteresowanych mediami i warsztatem dziennikarza”.
Tomasz Goban-Klas (profesor, UJ)

Jacek Dąbała, Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, Universitas, Kraków 2014

 

Thinking. The Heart of the Media

In a unique, and at times highly polemical way, the author demonstrates how the media generally influences thinking and what kind of content they put into peoples’ heads. He aims to encourage a better understanding of oneself, one’s environment, and the world but above all, a better understanding of freedom, the condition of democracy – or dictatorship. This is probably the first book in the media and communication studies which, through scientific provocation, makes the readers delve deeply into their intelligence, teaches them how to use it, and allows them to decide whether they have a weak, average, or insightful mind. The book sets one of the most important trends: it tells how the media think and how they shape their audiences.

Jacek Dabala, Thinking. The Heart of the Media, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warsaw, Wien: Peter Lang, 2021

 

Creative Paths to Television Journalism

The book is a scholarly and creative consideration of audiovisual broadcasting and what makes a TV performance professional. It combines an academic approach to TV News with a practical understanding of production and the new pressures bearing down on the industry. Combining a real-world understanding with a scholarly approach, it offers valuable new insights for aspiring journalists, students, researchers and lecturers into what is still the most powerful medium for news and information in the world.

Jacek Dabala, Creative Paths to Television Journalism, Frankfurt am Main-New York-Oxford: Peter Lang, 2015

This book is an exciting and challenging look at how we can understand the way we regard people and how we create and make public our views of them in and through television. The author provides a critically engaging and detailed analysis of the practical aspects of television journalism and the ethical values replete within it as well as how it is complicit in the construction of the manifold mediated identities of those caught up in the increasingly two-way relationship between broadcaster and audience. This is a wide ranging and well researched account of the dynamics of the significance and impact of television journalism in all its richness and ambiguity – Prof. Jackie Harrison, Chair, Centre for Freedom of the Media (CFOM), Joint Head of Department and Director of Research Department of Journalism Studies, University of Sheffield, UK)

 

Mystery and Suspense in Creative Writing

Mystery and Suspense in Creative Writing presents a systematic analysis of a very important aspect of writing by integrating it with journalistic, media, and communication studies. The book examines the specific rules for creating intrigue and suspense, and confronts their universal features with selected literary texts. The individual texts emphasize the importance of understanding the emotions through transformation of various archetypes. The rules postulated by creative writing for building drama and tension in such texts often deal with this profound issue. They are thus not an end in themselves, but actually lead to more mature writing. Therefore, they essentially contribute to developing one’s creative talent and communication skills. The paradigm of creative writing serves to shape the creativity of students of various disciplines, including not only literary studies and journalism, but also such diverse areas as medicine and information technology. (Series: International Studies in Hermeneutics and Phenomenology – Vol. 7)

Jacek Dabala, Mystery and Suspense in Creative Writing, Berlin-Zurich: Lit Verlag, 2012